Агенство недвижимости "Аверс" - справочник

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення

П О С Т А Н О В А
від 30 травня 1997 р. N 525 Київ Про Методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) На виконання пункту 3 постанови Верховної Ради України від 19 вересня 1996 р.
 
"Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" ( 379/96-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), (додається).
2. Державному комітетові по земельних ресурсах разом з Міністерством сільського господарства і продовольства, Міністерством лісового господарства, Державним комітетом у справах містобудування і архітектури, Державним комітетом по водному господарству, Українською академією аграрних наук у тримісячний термін розробити Порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).
3. Державному комітетові по земельних ресурсах разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською державними адміністраціями провести до 1 січня 1999 р. грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) відповідно до зазначеної Методики;
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям профінансувати витрати, пов'язані з проведенням грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), за рахунок коштів, які надходять від сплати земельного податку.
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. N 864 ( 864-95-п ) "Про внесення доповнень до Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 82). Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО Інд.22 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. N 525 МЕТОДИКА грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)
 
1. Загальні положення
 
1.1. Грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) здійснюється з метою економічного регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України, та визначення розмірів земельного податку і проводиться для земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення;
земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; земель лісового і водного фондів; земель запасу.
 
1.2. Об'єктами грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення є земельні ділянки, що використовуються за функціональним призначенням незалежно від того, до якої категорії вони віднесені.
 
1.3. Інформаційною базою для грошової оцінки цих земель є відомості державних кадастрів (земельного, лісового, водного), землевпорядної та містобудівної документації, інвентаризації земель.
 
1.4. В основу грошової оцінки земель покладено капіталізований рентний доход, що визначається відповідно до функціонального використання і місцерозташування земельних ділянок.
 
2. Грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення
 
2.1. В основу розрахунку грошової оцінки земель промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення покладено рентний доход від цільового використання земельних ділянок та здійсненого поліпшення їх облаштування.
 
2.2. Грошова оцінка земель промисловості, транспорту та зв'язку визначається за формулою:
Цн = Рпнп х Тк х Кф х Км,
де Цн - грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);
Рпнп - рентний доход, який створюється за рахунок облаштування земельної ділянки (у гривнях);
Тк - термін капіталізації рентного доходу, який встановлюється на рівні 33 років;
Кф - коефіцієнт, який враховує функціональне використання земельної ділянки;
Км - коефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної ділянки.
 
Коефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної ділянки (Км), обчислюється за формулою:
Км = Кр х Кл,
де Кр - коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місцерозташування земельної ділянки (віддаленість від центру адміністративного району та найближчого населеного пункту, що має магістральні шляхи сполучення, входження до приміської зони великих міст тощо);
Кд - коефіцієнт, який враховує локальні фактори місцерозташування земельної ділянки за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами.
 
2.3. Грошова оцінка земельних ділянок, наданих для потреб оборони та іншого призначення, визначається з урахуванням їх фактичного використання, на основі положень, викладених у відповідних розділах цієї Методики і Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213 ( 213-95-п ).
 
3. Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
 
3.1. Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення визначається за формулою:
Цн = Е х Тк х Кмц,
де Цн - грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);
Е - нормативний середньорічний економічний ефект від використання відповідно земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення в розрахунку на один квадратний метр (у гривнях);
Тк - термін капіталізації нормативного середньорічного економічного ефекту, який встановлюється на рівні 33 років;
Кмц - коефіцієнт, який характеризує місцерозташування та цінність земельної ділянки відповідного призначення.
 
4. Грошова оцінка земель лісового фонду
 
4.1. Грошова оцінка лісових земель лісового фонду визначається за формулою:
Цнол = Ел х Тк х К1 х К2,
де Цнол - грошова оцінка одного гектара лісових земель лісового фонду певного типу лісорослинних умов у певній лісорослинній зоні та певній групі і категорії захисності лісів (у гривнях);
Ел - нормативний середньорічний економічний ефект від використання лісових земель лісового фонду певного типу лісорослинних умов у певній лісорослинній зоні та певній групі і категорії захисності лісів (у гривнях);
Тк - термін капіталізації нормативного середньорічного економічного ефекту, який встановлюється на рівні 50 років;
К1 - коефіцієнт, який враховує ефект від використання природних корисних властивостей лісів;
К2 - коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості території оптимальній.
 
4.2. Коефіцієнт, який враховує ефект від використання природних корисних властивостей лісів (К1) визначається експертним шляхом.
 
4.3. Коефіцієнт, який враховує відповідність фактичної лісистості оптимальній (К2), обчислюється як відношення оптимальної лісистості до фактичної.
 
4.4. Грошова оцінка нелісових земель лісового фонду, а також земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення проводиться на основі положень, викладених у відповідних розділах цієї Методики і Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213 ( 213-95-п ). 5. Грошова оцінка земель водного фонду
 
5.1. Грошова оцінка земель під морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами здійснюється за формулою:
Цн = Ев х Тк х К1 х К2 х К3,
де Цн - грошова оцінка одного гектара земель під водою (у гривнях);
Ев - нормативний середньорічний економічний ефект від використання зазначених земельних ділянок;
Тк - термін капіталізації нормативного середньорічного економічного ефекту, який встановлюється на рівні 33 років;
К1 - коефіцієнт, який враховує місцерозташування водного об'єкта;
К2 - коефіцієнт, який враховує якісний склад та його екологічне значення;
К3 - коефіцієнт, який враховує функціональне використання водного об'єкта.
 
5.2. Землі під гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами, землі островів, прибережних захисних смуг, смуг відведення, берегових смуг водних шляхів оцінюються з урахуванням їх фактичного використання, на основі положень, викладених у відповідних розділах цієї Методики і Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213.
 
6. Грошова оцінка земель запасу
 
6.1. Грошова оцінка земель запасу визначається за угіддями з урахуванням облікових даних державного земельного кадастру: ліси та лісовкриті площі - відповідно до розділу 4 цієї Методики; під водою - відповідно до розділу 5 цієї Методики; сільськогосподарські угіддя - відповідно до розділу 2 Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213.