Агенство недвижимости "Аверс" - справочник

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів

П О С Т А Н О В А
від 23 березня 1995 р. N 213 Київ Про Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 864 ( 864-95-п ) від 31.10.95 N 525 ( 525-97-п ) від 30.05.97 )
На виконання статті 6 Указу Президента України від 10 листопада 1994 р. N 666 ( 666/94 ) "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва"
 
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
1. Затвердити Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів як тимчасову (додається).
 
2. Державному комітетові по земельних ресурсах разом з Міністерством сільського господарства і продовольства, Державним комітетом у справах містобудування і архітектури, Українською академією аграрних наук у місячний термін затвердити Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів.
 
3. Державному комітетові по земельних ресурсах, Міністерству сільського господарства і продовольства, Уряду Автономної Республіки Крим і облвиконкомам разом з Українською академією аграрних наук провести до 1 липня 1995 р. на основі зазначеної Методики грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення в Автономній Республіці Крим, областях, їх кадастрових і адміністративних районах та сільськогосподарських підприємствах.
 
4. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури, Державному комітетові по земельних ресурсах разом з міськвиконкомами провести до 1 жовтня 1995 р. з метою виробничої апробації грошову оцінку земель міст Одеси, Чернігова, Броварів та смт. Ланівців Тернопільської області.
 
5. Міністерству фінансів профінансувати витрати, пов'язані з грошовою оцінкою земель, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 1995 рік. Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО Інд.22 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213 МЕТОДИКА грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (тимчасова)
 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1. Грошова оцінка земель здійснюється з метою регулювання відносин при передачі землі у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди, визначенні ставок земельного податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначенні розміру внеску до статутних фондів акціонерних товариств, об'єднань, кооперативів.
 
2. Інформаційною базою для грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування грунтів, економічна оцінка земель), матеріали внутрігосподарського землевпорядкування, а земель населених пунктів - їх генеральні плани та проекти планування і забудови населених пунктів, матеріали економічної оцінки території.
 
II. ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
3. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення (далі - земель) провадиться окремо по орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за рентним доходом, який формується залежно від якості, місцерозташування і економічної оцінки земель.
 
4. Грошова оцінка земель здійснюється послідовно по: Україні, Автономній Республіці Крим і областях, кадастрових і адміністративних районах, сільськогосподарських підприємствах, окремих земельних ділянках.
 
5. В основу розрахунку грошової оцінки земель кладеться рентний доход, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році. Грошова оцінка земель по Україні
 
6. Для визначення грошової оцінки земель по Україні розраховується диференціальний рентний доход з орних земель за економічною оцінкою по виробництву зернових культур (у центнерах) за формулою:
Рдн = (У х Ц - 3 - 3 х Кнр) : Ц, (1)
де Рдн - диференціальний рентний доход з гектара орних земель (у центнерах);
У - урожайність зернових з гектара (у центнерах); Ц - ціна реалізації центнера зерна;
З - виробничі затрати на гектар; Кнр - коефіцієнт норми рентабельності.
 
7. Крім диференціального рентного доходу, в сільському господарстві створюється абсолютний рентний доход.
 
8. Загальний рентний доход обчислюється як сума диференціального та абсолютного рентних доходів.
 
9. Диференціальний рентний доход з гектара земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами розраховується на основі співвідношень диференціальних рентних доходів цих угідь і рентного доходу на орних землях за економічною оцінкою по виробництву зернових культур за формулою:
Рдн х Рд (б) (с) (п) Рдн (б) (с) (п) = ------------------- (2) Рд
де Рдн (б) (с) (п) - диференціальний рентний доход з гектара земель під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і пасовищами (п) (у центнерах);
Рдн - диференціальний рентний доход з гектара орних земель (у центнерах);
Рд (б) (с) (п)- диференціальний рентний доход з гектара земель під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і пасовищами (п) за економічною оцінкою земель (у карбованцях);
Рд - диференціальний рентний доход з гектара орних земель за економічною оцінкою по виробництву зернових культур (у карбованцях).
 
10. Грошова оцінка орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні визначається як добуток річного рентного доходу за економічною оцінкою по виробництву зернових культур, ціни на зерно і терміну його капіталізації за формулою:
Гоз = Рздн х Ц х Тк, (3)
де Гоз - грошова оцінка гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями, пасовищами по Україні (у карбованцях)
Рздн - загальний рентний доход на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні (у центнерах);
Ц - ціна центнера зерна (у карбованцях);
Тк - термін капіталізації рентного доходу (в роках), який встановлюється на рівні 33 років.
Грошова оцінка земель по Автономній Республіці Крим, областях та їх кадастрових і адміністративних районах
 
11. Диференціальний рентний доход на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в Автономній Республіці Крим, областях та їх кадастрових і адміністративних районах обчислюється за формулою:
Рдн(у) х Рд(р) Рдн (р) = -------------- (4) Рд(у)
де Рдн (р)- диференціальний рентний доход з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по відповідному регіону р) (у центнерах);
Рдн(у) - диференціальний рентний доход з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні (у) (у центнерах);
Рд (р) - диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь по відповідному регіону (р) (у карбованцях);
Рд(у) - диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь по Україні (у) (у карбованцях).
 
12. До диференціального рентного доходу з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами, визначеного за формулою 4, додається абсолютний рентний доход (постійна величина, встановлена по Україні на гектар угідь, - 1,6 центнера).
 
13. Грошова оцінка гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами визначається за формулою 3 і вихідними даними регіонів. Грошова оцінка земель сільськогосподарських підприємств
 
14. Грошова оцінка земель колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств (далі - сільськогосподарські підприємства) обчислюється за формулою 3.
 
15. Диференціальний рентний доход на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських підприємствах обчислюється за формулою:
Рдн (р) х Рд (п) Рдн (п) =---------------- Рд (р)
де Рдн (п)- диференціальний рентний доход з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарському підприємстві (п) (у центнерах);
Рдн (р)- диференціальний рентний доход з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по адміністративному району (р) (у центнерах);
Рд (п) - диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь у сільськогосподарському підприємстві (п) (у карбованцях);
Рд (р) - диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою по адміністративному району (р) (у карбованцях).
 
16. До диференціального рентного доходу з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами, обчисленого в сільськогосподарських підприємствах, додається абсолютний рентний доход (постійна величина, встановлена по Україні на гектар угідь, - 1,6 центнера).
 
17. Загальна грошова оцінка земель сільськогосподарського підприємства обчислюється виходячи з грошової оцінки одного гектара відповідних угідь і їх площ у межах його землекористування. Грошова оцінка окремої земельної ділянки
 
18. Грошова оцінка окремої земельної ділянки (території сільськогосподарських угідь, що знаходяться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб) визначається на основі шкал грошової оцінки агровиробничих груп грунтів.
 
19. Шкали грошової оцінки агровиробничих груп грунтів розраховуються за формулою:
Г х Багр Гагр = ----------- ( 6) Б
де Гагр - грошова оцінка агровиробничої групи грунтів (у карбованцях);
Багр - бал бонітету агровиробничої групи грунтів; Б - бал бонітету гектара відповідних угідь по сільськогосподарському підприємству;
Г - грошова оцінка гектара відповідних угідь по сільськогосподарському підприємству (у карбованцях).
 
20. Загальна грошова оцінка окремої земельної ділянки визначається сумою добутків площ агровиробничих груп грунтів на їх грошові оцінки.
 
III. ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
 
21. Грошова оцінка земель населених пунктів визначається за формулою:
В х Нп Цн = ------- х Кф х Км, (7) Нк
де Цн - грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки (у карбованцях);
В - норматив витрат на освоєння та облаштування території в розрахунку на квадратний метр (у карбованцях);
Нп - норма прибутку (6 %);
Нк - норма капіталізації (3 %);
Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо);
 
Км - коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної ділянки. Норматив витрат на освоєння та облаштування території (В) включає капіталовкладення на її інженерну підготовку, будівництво головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплозабезпечення, електропостачання (включаючи зовнішнє освітлення), слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень, вулично-дорожної мережі, міського транспорту, об'єктів соціальної інфраструктури загально- міського значення, а також витрати на компенсацію збитків, пов'язаних із зміною характеру використання території.
Коефіцієнт, який характеризує місцеположення земельної ділянки (Км), обчислюється за формулою:
Км = Км1 х Км2 х Км3, (8)
де Км1 - коефіцієнт, який характеризує регіональні фактори місцеположення земельної ділянки, зокрема:
а) чисельність населення та адміністративний статус населеного пункту, його місце в системі розселення;
б) розміщення в межах населених пунктів, розташованих у приміських зонах великих міст;
в) розміщення в межах населених пунктів, що мають статус курортів.
 
Км2 - коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки в межах населених пунктів, зокрема:
а) відстань до загальноміського центру населеного пункту, концентрованих місць праці, масового відпочинку населення;
б) розташування в ядрі центру великих і найбільших міст та інших населених пунктів, що мають особливо важливе історичне значення, в приморській смузі населених пунктів.
Км3 - коефіцієнт, який характеризує локальні фактори місцеположення земельної ділянки за територіально-планувальними, інженерногеологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними умовами та рівнем облаштування території.
 
22. ( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 525 ( 525-97-п ) від 30.05.97 ) Якщо грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення не проведено, вона визначається за формулою:
Цн = Бн х Пз х Кф х Км, *) ( 9 )
*) Ця формула не застосовується для населених пунктів, визначених у пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213.
де Цн - грошова оцінка земельної ділянки (у карбованцях);
Бн - базова вартість одного квадратного метра земельної ділянки (у карбованцях);
Пз - площа земельної ділянки (у квадратних метрах); Кф - коєфіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо);
Км - коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної ділянки.
Базова вартість одного квадратного метра земельної ділянки (Бн) дорівнює стократному розміру земельного податку, встановленого згідно із Законом України "Про плату за землю" ( 2535-12 ).
Якщо земельна ділянка несільськогосподарського призначення знаходиться за межами населеного пункту, ціна одного квадратного метра її дорівнює десятикратному розміру грошової оцінки ріллі.
Ціна земельної ділянки у разі її продажу визначається на основі грошової оцінки з урахуванням поточних і стратегічних завдань розвитку відповідної території та кон'юктури ринку і може бути зменшена, але не більш як на 50 відсотків, а у разі продажу земельної ділянки разом з розташованими на ній об'єктами незавершеного будівництва - на 50-90 відсотків залежно від належності цих об'єктів до груп (перспективних, звичайних, безперспективних тощо).
( Розділ III доповнено пунктом 22 згідно з Постановою КМ N 864 ( 864-95-п ) від 31.10.95 )